język
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO aksiren.eu

 

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego aksiren.eu jest AKSIREN-com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000591525, NIP 525-263-89-86, Regon 363159848, adres e-mail: shop@aksiren.com, zwana dalej Sklepem

 2. Klientem sklepu internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa. Klientem sklepu aksiren.eu jest każdy zarejestrowany użytkownik, który dokonuje zamówienia.

 3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

Regulamin - regulamin niniejszego sklepu

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewożnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy

Rachunek - wystawiona przez Sklep faktura VAT, faktura VAT marża lub paragon fiskalny

Cennik - wykaz cen za artykuły dostępne w Sklepie oraz ceny usług dostawy do Klienta

e-mail Klienta - adres elektroniczny e-mail podany przez Klienta przy rejestracji, modyfikowalny w każdym czasie przez Klienta.

4. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.                 

 

II. Rejestracja

 

 1. Rejestracja dokonywana jest po podaniu adresu e-mail, hasła i powtórzenia hasła.

 2. Po dokonaniu zakupów w Sklepie, Klient poproszony jest o podanie imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym (np. innego adresu dostawy, nr PESEL lub NIP, który ma się pojawić na rachunku).

 3. Zabrania się usuwania danych w trakcie realizacji zamówienia w Sklepie.

 4. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Sklep. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 5. Wszelkie dane umieszczone przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

 6. Dane podane przez Klienta są wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia przez Klienta oraz do kontaktów z Klientem.

 7. Klient ma możliwość dostępu i dokonywania zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe Sklepu. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu.

 

III. Zamówienia, sprzedaż internetowa i dostawa towaru do Klienta

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w sklepie w momencie składania zamówienia.

 3. Zamieszczone zdjęcia i wizerunki towarów powtarzalnych (akcesoriów numizmatycznych, kopii banknotów, blistrów z monetami PRL, 2 zł Nordic Gold oraz 5 zł okolicznościowe) są informacjami poglądowymi. Oferty sprzedaży kopii banknotów, monet 2 zł Nordic Gold oraz blistrów z monetami zawierają zdjęcia przykładowe. Sprzedawane monety 2 zł Nordic Gold oraz okolicznościowe 5 zł pochodzą z woreczków menniczych. W przypadku banknotów oryginalnych lub monet historycznych, które są produktem niepowtarzalnym, sprzedaż dotyczy przedmiotu ze zdjęcia.

 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

  a) wyboru zamawianych towarów lub usług;

  b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy

  c) wyboru sposobu płatności

 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili dotarcia płatności opłacającego zamówienie na konto Sklepu. W przypadku płatności kartą o realizacji zamówienia decyduje pozytywna autoryzacja. 

 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 7. Zamówienie jest realizowane w ciągu 3-5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 8. W razie wydłużenia czasu realizacji zamówienia zostajecie Państwo poinformowani drogą mailową.

 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przesyłane jest pocztą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail. Klient otrzymuje e-mailem szczegółową informację o zamówionych przez siebie towarach, koszcie wysyłki oraz sposobie płatności za zakupione towary wraz z numerem rachunku bankowego. 

 10. Do każdej wysyłki dokładamy w wersji papierowej lub wysyłamy drogą elektroniczną na e-mail Klienta rachunek (fakturę VAT).
 11. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej sklepu, po zalogowaniu się na swoje konto.

 12. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 13. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy zamówienia do Klienta.

 14. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

 15. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

 16. Sklep w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim przypadku kwota pieniężna z tytułu zamówienia podlega zwrotowi Zamawiającemu w terminie do 7 dni.

 17. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy.
                 
 18. Przewidywany czas dostawy towaru zależny jest od wybranego sposobu dostawy. Za czas dostawy uważamy czas od momentu nadania przesyłki przez nasz sklep do momentu odbioru przesyłki przez adresata. Czas dostawy nie jest równoznaczny z czasem realizacji zamówienia!

  - Dostawa firmą kurierską

  W przypadku 90% nadawanych przesyłek czas dostawy to 1 dzień roboczy, czyli na drugi dzień roboczy po dniu w którym nadaliśmy przesyłkę należy spodziewać się przyjazdu kuriera. Niestety te 10% to przypadki kiedy firma kurierska nie wywiąże się należycie ze swoich obowiązków na skutek różnych przyczyn np. awaria samochodu dostawczego, potężne korki na drogach, ciężkie warunki atmosferyczne, wypadki, niedopatrzenia i błędy ludzkie a także brak obecności adresata pod adresem dostawy. Dlatego warto sprawdzać stan realizacji dostawy na stronie internetowej firmy kurierskiej. Podając uzyskany od nas numer przesyłki możecie Państwo uzyskać więcej informacji o przesyłce. Przesyłki można także śledzić na stronach internetowych firm kurierskich. 

  - Dostawa Pocztą Polską

  W przypadku większości przesyłek jest to od 2 do 7 dni. Niestety, mimo nadawania wszystkich przesyłek jako przesyłki priorytetowe, zdarzają się przypadki znacznych opóźnień w dostawach. Poczta udostępniła narzędzie informatyczne do monitorowania paczek:http://sledzenie.poczta-polska.pl/ co może być przydatne dla naszych klientów.

 19. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w sekcji „koszty dostawy".

 20. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić  protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

IV. Zwroty 

 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej), jeżeli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy reguluje Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy zgłosić nam drogą e-mailową na adres shop@aksiren.com lub telefonicznie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. Zgłoszenie mailowe lub telefoniczne bardzo przyspieszy proces zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.

 3. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie na adres siedziby Sklepu, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

 4. Towar podlega zwrotowi jedynie w stanie niezmienionym.

 5. Do zwróconego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 6. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 7. Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru od sprzedawcy do Klienta, z zastrzeżeniem zasady najtańszego sposobu dostarczenia produktu. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający zastrzega prawo do wstrzymania się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

 2. Reklamacje należy kierować drogą mailową na adres shop@aksiren.com. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Wymiana towaru na pozbawiony wad następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym produktem. W przypadkach szczególnych, gdy nie jest możliwa wymiana towaru na pozbawiony wad, zobowiązujemy się do zwrotu kosztów zakupu towaru na rachunek bankowy Klienta. 

 4. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający. W przypadku nieuznania reklamacji koszt ponownej wysyłki do Klienta ponosi Klient.

 

VI. Koszty i forma dostawy

 1. Klient składając Zamówienie decyduje o sposobie dostawy zamówienia: za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 2. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy, wartości przedmiotów oraz od wielkości (ciężaru) zamówienia.

 3. Przesyłka dostarczana jest na wskazany przez Klienta adres i za skuteczne jej dostarczenie uważa się jej odbiór przez osobę, która wydaje się być upoważniona do odbioru przesyłki w imieniu odbiorcy (np. osoby przebywającej w tym samym lokalu co odbiorca).

 4. Prosimy o sprawdzanie uszkodzonych bądź naderwanych przesyłek w obecności pracownika Urzędu Pocztowego lub kuriera. W przypadku, gdy zawartość przesyłki nie zgadza się z oczekiwaną lub jest uszkodzona, prosimy o sporządzenie protokołu, który będzie wymagany przy ewentualnej reklamacji.

 5. W przypadku zaginięcia przesyłki Sklep odpowiada do wysokości uznanej przez Przewoźnika (Pocztę Polską, firmę kurierską). 

 6. Generowany przez system koszt przesyłki dotyczy tylko terytorium Polski. W przypadku wysyłki za granicę prosimy o kontakt mailowy przed złożeniem zamówienia.

 7. Zastrzegamy sobie prawo wyboru firmy kurierskiej.

 8. O wysyłce zamówienia Klient informowany jest drogą mailową wraz z podaniem numeru nadania.

 

VII. Formy płatności

 1. Akceptujemy następujące formy płatności:

- karta kredytowa (karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

- przelew bankowy

- szybkie płatności online

2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

3. Do każdego zamówienia dołączany jest rachunek. 

4. Czas oczekiwania na wpłatę wynosi 3 dni. Po tym terminie przedmioty są ponownie wystawiane na sprzedaż a zamówienie zostaje anulowane.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep informuje Klientów przy zastosowaniu właściwych środków przekazu o wszelkich zmianach Regulaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie aksiren.eu.
  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 3. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy Sklepu według przepisów kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl